Konferans ve Söyleşiler

  • Her sene güncel ve tartışmalı bir konu seçerek bu konuda geniş çaplı birçok oturumdan oluşan bir konferans düzenliyoruz. Farklı alanlarda yetkin konuşmacılar çağırarak, konuya sadece hukuki açıdan değil, birçok farklı açıdan eğilme imkanı buluyoruz. Aynı zamanda Lex Imperfecta adlı dergimizde konferans konulu bir makale yarışması da düzenliyoruz.
  • Merak edilen, ilgi çeken konularda alanında yetkin kişileri davete ediyor, onların mesleki tecrübelerinden yararlanma fırsatı bulduğumuz kariyer odaklı söyleşiler düzenliyoruz.
  •  Bu seneki hedefimiz de siber güvenlikten, çevre hukukuna; start-up hukukundan tahkime kadar farklı alanlarda merak duygumuzu karşılayacak, interdisipliner söyleşiler, tek oturumluk konferanslar ve birden çok oturumdan oluşan konferans dizileri düzenlemek ve bu sayede birikimimizi arttırmak istediğimiz konuları derinlemesine irdeleme şansı bulmak.