GSÜ-Bilkent-Koç Çalıştayı

  • Çalıştay, Bilkent Üniversitesi Hukukta Kariyer Kulübü ile beraber 2018 yılından beri düzenlenmektedir. Bu sene Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi de katılacaktır.
  • Bilişim Çağında İnsan Hakları konulu ilk Çalıştay Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleşmiştir. Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleşen ikinci Çalıştay’da ise İnsancıl Hukuk ve Savaş Hukuku konuları üzerine eğilinmiştir.
  • Çalıştay’da ilk olarak iki kulübün ortak olarak kararlaştırdığı öğretim/araştıma görevlileri Çalıştay konusunun bir alt dalı üzerine sunum yapmaktadır. Sonrasında öğrenciler bu sunumu daha da derinleştirecek olay sunumları gerçekleştirmektedir.
  • Çalıştay iki önemli hukuk fakültesi öğrencilerinin akademik paylaşımda bulunmasını sağlamasının yanında geleceğin hukukçularının iletişimlerini kuvvetlendirmede önemli rol oynamaktadır.
  • Çalıştay’a üç fakültenin öğrencilerinin de yoğun ilgisi bulunmaktadır.